Projectes - Tarifa 20 Unitats D'Inspecció

CodiUDescripcióPreu
RE0411u

Redacció de l'informe d'avaluació dels edificis IEE (20 UI)

Redacció de l'Informe d'avaluació dels edificis (IEE), per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb el seu estat de conservació, les condicions d'accessibilitat segons la normativa vigent i el grau d'eficiència energètica. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, i visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 habitatges, equivalent al 50%).

472,82 €
RE0517u

Redacció de l'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (20 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó d'edifici (IEP), per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària, la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, i visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 15 habitatges, equivalent al 75%).

516,92 €