Menú de preus‎ > ‎Serveis Tècnics‎ > ‎Pericial‎ > ‎

Serveis Tècnics - Rehabilitació De Façana

CodiUDescripcióPreu
RE0181u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana sobre un habitatge

Treballs per a la direcció facultativa de les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un habitatge. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció dels documents complementaris que puguen ser necessaris per a detallar algun element d'obra, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

162,91 €