Com crear una nova justificació d'un preu

 

Creació d'una nova justificació d'un preu

En la següent carpeta, farem una còpia de la plantilla PreuK RE0000:

PREUK Llistats PUBLICATS

Una vegada renomenat segons el format PreuK RE0000, escriurem el codi del preu, el qual ha d'estar inclòs en el filtre corresponent.

 

Publicació d'una nova justificació d'un preu

Per a publicar la nova justificació d'un preu en el web, cal que accediu a aquest full:

PK I0007 Actualització de la justificació d'un preu en el web de PreuK

Actualitzareu el llistat contingut en el full PREUK Llistats PUBLICATS!, mitjançant l'script Start listing.

A partir d'aquest moment, la creació de les pàgines web corresponents serà automàtica en els subdominis preuk., precios., prices. i prix. del domini rehabi-li-tar.com.

Si voleu fer-ho manualment, podeu utilitzar el següent formulari (després d'actualitzar-lo en el menú desplegable del full esmentat):

Actualització de la justificació d'un preu en el web de PreuK

 

 

Edició 2 (30/04/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com