Presentació

 

L'Àrea d'obres de rehabi-li-tar.com proposa PreuK: una base de preus de la construcció, elaborada per les empreses constructores, professionals, industrials i subministradors, a partir de la seua experiència particular en el sector.

 

El nostre objectiu és oferir una wikipreus, és a dir: una base de preus molt àmplia i contrastada amb el mercat, organitzada de manera col·laborativa, online, flexible, acumulativa i oberta. PreuK vol ser una gran base de referència en el sector de la construcció.

 

Nosaltres també anirem publicant i actualitzant els nostres propis preus, en un format senzill i fàcilment manipulable des de qualsevol programa comercial. Convidem a empreses i professionals a aportar els preus de les seues respectives bases de dades.

 

Sempre constarà l'autor de cada preu, el qual podrà revisar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment. També disposarà d'un espai gratuït on podrà difondre la seua pròpia imatge corporativa, links, informació empresarial i contacte.

 

La publicació de cada preu es regularà per un règim d'edició, que publicarem aviat. Nosaltres no podrem acreditar la veracitat de les dades aportades: això és responsabilitat del seu autor. Però supervisarem el compliment d'uns requisits mínims en la justificació del preu i n'assenyalarem les desviacions respecte a d'altres preus de la pròpia base o d'altres bases de preus.

 

Els nostres preus seran sempre el resultat d'una experiència professional o empresarial concreta. És a dir, vindran vinculats amb un historial particular. No es tracta d'elaborar preus "teòricament correctes", sinó de mostrar quin ha estat el cost d'execució real d'una partida o obra, en una data i un lloc concrets i segons una empresa determinada. Sovint quedaran en evidència els propis errors, però serviran per a corregir o afinar el preu, juntament amb els comentaris dels altres. No tingueu por de compartir informació. En definitiva, de què serveix conèixer el preu i la descomposició d'una partida si no es té l'experiència d'executar-la, ni els mitjans, ni els proveïdors?

 

Tots els qui treballem en el sector de la construcció (professionals i empreses) estem ara obligats a implementar processos de gestió rigorosos, ajustats a la realitat de l'execució d'una obra. Necessitem saber per què guanyem quan guanyem, i per què perdem quan perdem. Això només serà possible si disposem de dades procedents directament del mercat de la construcció. No serà suficient, perquè la informació "en brut" és inútil. Cal ordenar-la i manipular-la amb criteri, requisit previ imprescindible de cara a orientar de manera racional i efectiva la gestió de la nostra empresa o activitat.

 

L'usuari d'aquest web accedirà a la pròpia base de preus. És a dir, les revisions de cada preu per part del seu autor estaran disponibles instantàniament, una vegada validades per nosaltres. Es tracta d'una base de preus de la construcció veritablement on line.

 

El funcionament d'aquesta base de preus aprofita la tecnologia de la plataforma rehabi-li-tar.com, basada en Google Apps. La presentació i format que hi trobareu venen condicionades per elles i per la nostra pretensió d'oferir un instrument senzill i útil.

 

Pròximament, presentarem un programa on line i obert per a l'elaboració de pressupostos i per a la planificació i gestió comptable d'una obra. Els preus d'aquesta base s'integren en el programa. La base de preus i el programa poden editar-se en diferents idiomes.

 

 

Edició 1 (14/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com